ניהול מערך האבטחה ושירותי קב"ט

מנהל הביטחון מונחה משטרת ישראל, המנהל את מערך האבטחה בארגון הכולל את האבטחה פיזית, את האבטחה באמצעות ציוד טכנולוגי, חקירות, מהימנות עובדים ואבטחת מידע, נדרש להיות איש מקצוע בתחום האבטחה והביטחון מחד ומעורב בתחומי התמחות של החברה מאידך.

ישנם חברות הנוטות לוותר על משרת הקצין הביטחון או להוסיף על תפקיד אחד ממנהלי החברה ללא ידע מקצועי הכשרה מתאימה וזמן הנדרשים לביצוע המשימה, וכך מתקבל הרושם כי נחסכים כסף ומשאבים אולם בדיעבד מתברר כי מהלך זה שגוי ויש לו גם מחיר כלכלי ונזק לפעילות העסקית של הארגון.

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – ערוכה לספק ללקוח את הפתרון המקצועי הנדרש בדמות ניהול מערך האבטחה של הארגון במטרה לסייע לארגון להתמודד עם המשימות והאתגרים הקיימים והעתידיים לתחומי הביטחון והפעילות העסקית כלכלית של הארגון.

ניהול המערך מתבצע בפיקוח ובליווי צמוד של ממונה בטחון מורשה על ידי אגף האבטחה של משטרת ישראל (מנב"ט) ובסיוע לוגיסטי ומקצועי של אנשי ארי – ניהול יעוץ והדרכה.

הפעילות מבוצעת בכפוף לנוהלי הארגון וצרכיו היום יומיים ומבלי לפגוע בשגרת העסקים הרגילה והפעילות של הארגון ועובדיו.

עומדת לרשות הנהלת הארגון בכל הנושאים הקשורים ומשיקים לתחומי הביטחון תוך מתן סל פתרונות המותאם לצרכי הלקוח ומטרותיו.

סקר סיכונים

סקר סיכונים יבוצע במטרה להעריך את רמת החשיפה של הארגון לסיכונים ואיומים מסוגים שונים הכוללים סיכונים כלכליים, סיכוני פח"ע, סיכונים פליליים ועוד.

סקר הסיכונים מהווה כלי מרכזי עיקרי ויעיל בשלבי הניתוח של מידת האיום לארגון ובקביעת נקודות הסיכון הגבוהות. סקר הסיכונים מהווה בסיס לקביעת אופן חלוקת והקצאת המשאבים תוך כדי ניהול סיכונים מחושבים ובהתאם לשיקולי עלות מול תועלת. כמו כן בוחן הסקר את הפעילות הקיימת כיום בכל הקשור לאבטחה פיזית בארגון, נהלי עבודה קיימים, מניעת אובדן והונאה ומצב מערך האבטחה הטכנולוגית בארגון ובמתקניו.

לסיום נגבש דו"ח מסכם ובו פירוט של הסיכונים מסקנות והמלצות לתיקון ושיפור של המצב הקיים והעתידי תוך שימת דגש על תקציב ומשאבים קיימים ועתידיים.

אבטחה פיזית

אל מול יתרונותיו של היריב הנובעים מהעובדה שהוא זה שקובע את מיקום התקיפה, מועד הביצוע שלה ועוצמתה עומדת בפני הארגון היכולת להיערך מבעוד מועד מחינת אבטחה פיזית בצורה שתאפשר לו התמודדות מיטבית מול האיומים.

תקיפה יכולה להיות הן פח"עית והן פלילית \כלכלית.

מערך האבטחה הפיזית מהווה נדבך משמעותי בבניית יכולותיו של מערך האבטחה של הארגון.

תוך כדי ביצוע סקר הסיכונים נפעל לאתר כשלים ושיפור בתפעול מערך הבטחה של הארגון הערכת מצב עדכנית ניתוח אופי הפעילות הנדרשת ותיקון הליקויים הקיימים וגיבוש דרך פעולה עתידית. במטרה לסגירת הפערים המהווים את החוליה החלשה בשרשרת האבטחה.

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – תתכנן, תגבש ,ותלווה את מערך האבטחה וחברת השמירה של הארגון על בסיס ניתוח מקצועי של האיומים הקיימים תנאי השטח וצרכי הלקוח. תכנון ואפיון מערכות טכנולוגיות לאבטחה ומיגון. חלק חשוב מבניית מערך אבטחה במתחמים מאובטחים של הארגון הינו שילוב מערכות טכנולוגיות המשלימות את מערך כוח האדם הפועל במשימות אבטחה ובמקומות מסוימים אף מהווה תחליף לכוח אדם פיזי במקום ועונה אף לעיתים על הקצאת משאבים מיותרים.

חשובה שילובה של מערכת טכנולוגית שתהיה חלק מובנה מתהליך התכנון הראשוני של המענה האבטחתי.

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – מציעה ליווי מקצועי בנושא תכנון אפיון ובניית מערכת טכנולוגית לאבטחת מתחמים נתונים בארגון (כניסות, יציאות , שערים ,משרדים .מחסנים, סניפים, חנויות,כלי רכב וציוד).

בין האמצעים הטכנולוגים המוצאים הינם:

 • מצלמות במעל סגור (קבועות, מתנייעות, פנים, חוץ, יכולת הקלטה ושידור מרחוק, התרעה על תנועה בשטחים לא מאוישים, יכולת מעקב אינטרנטי).
 • מערכות גילוי אש ועשן.
 • מערכות התראה מפני דליפות מים ,גז וכימיקלים.
 • מערכות כניסה ובקרה של עובדים ,נוכחות לפי תפקידים ובהתאמה לצרכי הלקוח,
 • פתרונות טכנולוגיים נוספים לפיקוח ובקרה על שליחים סוכנים ועובדי חוץ.

אבטחת מאגרי מידע

כידוע מידע מהווה כוח רב עוצמה, זליגה של מידע ממאגרי ועובדי הארגון עלול לגרום נזק גדול שחלקו בלתי הפיך.

הן בתחום המקצועי והן בתחום הכלכלי ויכול בסופו של דבר למוטט עסקית וכלכלית את הארגון ופעילותו.

חלק במזיד וחלק מעדר תשומת לב של הגורמים האחראים עליו במטרה למנוע אובדן של מידע יקר כוללת אבטחת מחשבים נייחים וניידים, שמירה על מסמכים מסווגים והעברתם מגורם לגורם, פיקוח של מחלקת הנהלת חשבונות וספקים ,תדרוך עובדי פנים וחוץ (פקידים, מחסנאים, שליחים, סוכנים, מוכרנים ועוד) מידור פנימי בתוך המתחם, מניעת האזנות (לשם כך ביצוע בדיקות האזנה) אבטחת מאגרי המידע מחייבת ראייה כוללת של האיומים וניתוח מקומות האחסון הפיזי של נתונים ואיכות המידע האצור בקרב עובדי הארגון בכירים וזוטרים.

בנוסף פיקוח על עובדים הנושאים מחשבים ניידים ומורשים לעבוד מביתם.

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – מציעה ללקוח שרות מקצועי בתחום אבטחת המידע על ידי אנשי מקצוע אשר יבצעו בדיקה מקיפה שתגדיר את מעטפת ההגנה הנדרשת מפני ריגול תעשייתי מצד מתחרים, ספקים, עובדים ועוד. זאת תוך כדי ביצוע בקרות פנימיות ופיקוח שוטף והמלצות לשמירה על מאגרי המידע של הארגון.

כמו כן בדיקה של נהלים קיימים ויישום של נהלי אבטחה חדשים בכל מערך המחשוב של הארגון על מחלקותיו השונות.

הטמעה טיפול והרגלי עבודה ביחס לחומר מסווג, מסמכים, דואר, הרשאות, הדרכה בכללי התנהגות הולמת.

כמו כן ביצוע בדיקת האזנות בכל מתחם החשוד ממנו דולף מידע רגיש, לרבות פעילות מניעה ובדיקות פתע יזומות לאיתור מועד של זליגת מידע.

עוד אנו מבצעים בדיקות פוליגרף לעובדים בעלי נגישות לחומר מסווג.

מודיעין עסקי וריגול תעשייתי

מודיעין עסקי הוא תוכנית שיטתית ואתית לאיסוף וניתוח מידע על פעולות מתחרים ומגמות עסקיות וכלכליות, מקשת רחבה של מקורות מידע שונים.

במידע יש חשיפה של יכולותיו של הגורם המתחרה, הן כלכליות ועסקיות והן מגמות עתידיות וחולשותיו העסקיות.

היקף פעילותו כיום, קשריו העסקיים (חברות בת, חברות קשורות ועוד)

למידע שמתקבל יש יכולת להשפיע על מגמות ופעילות עסקית בהווה ובעתיד של הארגון וערכות להשגת יתרון על המתחרה, ידע על הסביבה העסקית המגמות בשוק, בכל נושא קבלת החלטות ופעילות שוטפת של הארגון.

מידע הינו כוח רב עוצמה ונכס אסטרטגי .

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – תבצע את פעילותה בנושא בכפוף להנחיות הנהלת הארגון ובשיתוף פעולה מלא וזאת במטרה לאתר את המידע הנחוץ באופן ממוקד וענייני ובכפוף לאסטרטגיה העסקית של הארגון.

הפעילות תתבצע באופן קבוע על פני פרקי זמן שונים במטרה לייצר מקורות מידע מהימנים, הפקה של מידע רציף, ניתוח וקטלוג של המידע בכפוף להנחיות הארגון והשמתו לצרכיו.

מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה

חקירת מהימנות עובדים היא חקירה בעלת שתי פנים:

 1. חקירת עובדים הפועלים בארגון.
 2. חקירת עובדים לפני גיוס לעבודה בארגון.

סיבות לבדיקה של עובדים מועסקים בארגון :

 • רצון לקדם עובד לתפקיד רגיש בו הוא עתיד להיחשף למידע רגיש , מסמכים, סודות מסחריים , ואו לעבוד עם סכומי כסף גדולים.
 • רצון לקדם עובד מועסק למשרה בחירה או שינוי סטאטוס לעמדת שותף.
 • בדיקת חשד של עובד המדליף מידע עסקי למתחרים, גונב מידע , ואו חש לעובד המשקר בנושא רישום שעות עבודה, מילוי הוראות ונהלים , ואו זיוף אישורים.
 • חשד לזליגת מידע ואו גניבה על ידי סוכנים חיצוניים עובדי שטח וכדומה.
 • עובדים לפני קבלה לעבודה בארגון (בתהליך גיוס)
 • בדיקת מהימנות קורות חיים.
 • רקע אישי, וכלכלי.
 • הסתבכויות פליליות ומעורבות בהליכים משפטיים.
 • בדיקת רקע אישי , משפחתי על מנת למנוע ניגוד אינטרסים על רקע אישי ואו קשרים למתחרים (על מנת למנוע החדרת עובדים).

בין הבדיקות שנבצע על מנת לאבחן את מידת הסיכון מהעסקתו של העובד הינה בדיקת רקע, תשאול פרונטאלי, בדיקת פוליגרף התקנת ציוד טכנולוגי למעקב ובקרה על תפקודו והתנהלותו היומיומית וביצוע מעקבים.

מניעת גניבות ומזעור הפחת בארגון

מניעת אבדן היא שם כולל לפעילות רב תחומית בארגון שמטרתה לאתר נקודות תורפה בארגון.

כאשר חלק מנקודות התורפה נובע מכשלים בתהליכי העבודה השונים הכוללים :

 • טעויות מנהליות .
 • טיפול לקוי בשרשרת המוצר.
 • גניבות עובדים בארגון (קופאים , מחסנאים, שליחים, סוכנים, עובדי משרד).

חקירות ואיתור מעילות

במערכת גדולה ותוך כדי פעילות יום יומית של הארגון מתקיימת לעיתים פעילות של מעילות על ידי עובדים מתוך הארגון.

בשיתוף ובהובלת משרד חקירות בעל רישיון משרד מורשה ממשרד המשפטים.

לעיתים קרובות גם על ידי שיתוף פעולה פנימי וחיצוני, הסבירות היא גדולה במערכת המקיימת פעילות עסקית רחבה מול גורמי חוץ רבים וגורמים פנימיים רבים, ובהן מחלקות ותחומים מגוונים בארגון (מחסנים ,סניפים, כלי רכב ,ציוד חיצוני ושרותי חוץ, ועוד)

כמו כן במערכת מעין זאת בה לא קיים מערך בדיקה בקרה ונהלי עבודה יתגלו הפרצות על ידי הגורמים השונים ויבוצעו המעילות והגניבות.

לעובד שיבצע את המעילה יהיו מספר סיבות לביצוען:

 • לחץ כספי – מצב כלכלי קשה כתוצאה מהימורים הלוואות הסתבכות פלילית שלו ושל בני משפחה ומקורבים.
 • רצון להשיג יעדים ומטרות בארגון, בצע כסף נטו.
 • תסכול – תוצאה של אי קידום בדרגה ובשכר ,מעמד ,תחושה של פער בין רמת התרומה של העובד לארגון לבין רמת השכר לה מצפה העובד.
 • הזדמנות – איתור על ידי העובד של פרצות במערך הנהלים והכספים של הארגון ,גישה חופשית לנכסים ורישומם ובאין פיקוח ובקרה, אוירה של עיגול פינות בנהלים וגישה מקלה לעבירות של העובדים.

ארי- ניהול יעוץ והדרכה – מציעה ללקוח שרותי חקירות באופן שוטף ועל פי תכנית עבודה שנתית וחקירות נקודתיות בעת אירוע פגיעה בחברה וברכושה.

בסיום החקירה נפיק דו"ח מסכם את הממצאים ומסקנות במטרה למנוע הישנות מקרים דומים ומניעת אבדן עסקי \כלכלי לארגון.

בדיקה של שרשרת האספקה על מנת למנוע גניבות.

שרשרת האספקה הינה מערך של אנשים, פעילויות מידע ומשאבים המעורבים באספקת מוצר או שרות או ייצור מהחברה ועד הלקוח הסופי.

פגיעה של גורם כלשהו בעל עניין בשרשרת האספקה עלול לגרום לנזק כבד לארגון בהיבט המסחרי כלכלי והן בהיבט המוראלי לעובדי הארגון וההנהלה וקשרים עתידיים מול הלקוחות.

ארי – ניהול יעוץ והדרכה – מציעה בהיבט זה מגוון של שירותים:

 • הגנה ופיקוח על מחסנים , חומרי גלם , מוצרים מוגמרים, חלקי חילוף , אספקה של חומרי גלם, ופיקוח על שימוש בהם (תוקף ,איכות) בקרה על הזמנות מול צרכי הארגון.
 • פיקוח על ספקים וקשרים מול מחסנאים ובעלי תפקידים רלוונטיים.
 • פיקוח על מלאי קיים.
 • פיקוח על בלאי ,החזרות והשמדות ומחזור של חומרי גלם הניתנים למחזור (חסכון רב שנתי)
  איתור פרצות ובניית תהליך הגנתי.
 • הטמעת נהלי עבודה והרגלי עבודה וחסכון במטרה לצמצם פערים בין מלאי קיים ומלאי המצוי בחנויות וסניפים.
 • חקירות רקע לעובדים וקיום נוהל קבוע של תמריצים ובונוסים לעובדים יעילים ובעלי מעוף המספקים גם הצעות לייעל וחסכון בארגון.

סיכום

כאמור אנו מציעים יעוץ והקמה של מערך אבטחה בארגון ,בדיקה של התשתית הקיימת ושיפור הקיים.

אפיון מערך האבטחה הטכנולוגית, תכנון והטמעה של נוהלי בטחון ,חקירה ונוהלי עבודה.

ליווי מלא של מחלקת הביטחון בארגון, יעוץ , הדרכה, בעבודה השוטפת תוך סיוע חקירתי וראשוני מיידי באירועים חריגים וקשר מול גורמים חיצוניים (משטרה ,כיבוי והצלה , רשות מקומית, חברת ביטוח) החדרת עובדים סמויים לבדיקת ביצוע ויישום של נהלי עבודה ואיתור פרצות במערך האבטחה הפיזי והכלכלי של הארגון.

ביצוע של חקירות כלכליות ואיסוף מודיעין עסקי על לקוחות , ספקים ,מתחרים ולפני התקשרויות חדשות.